messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนใหญ่ forum ถาม - ตอบ (Q&A) public e-service call ข้อมูลการติดต่อ


องค์การบริหารส่วนตำบลดอนใหญ่
อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนใหญ่ อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี

Facebook
Facebook Page
แบบประเมิน EIT 2567

สถิติ sitemap
วันนี้ 8
เดือนนี้8,146
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.66)54,155
ทั้งหมด 83,027

play_arrow วิดีโอประชาสัมพันธ์
info แบบ ประเมิน EIT 2567
แบบประเมิน EIT 2567

check_circle No Gift Policy


camera_alt ภาพกิจกรรม
ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567[5 มิถุนายน 2567]
โครงการสืบสานประเพณีบุญเดือนหกตำบลดอนใหญ่[4 มิถุนายน 2567]
ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ตำบลดอนใหญ่ เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนใหญ่ ออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ...[31 พฤษภาคม 2567]
จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี[29 พฤษภาคม 2567]
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์การให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน (กู้ชีพ อบต.ดอนใหญ่) poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2567 | โดย : งานสาธารสุข | เปิดอ่าน : pageview19
ประกาศเรื่อง ขอจดทะเบียนโอนมรดก poll
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2567 | โดย : งานธุรการ | เปิดอ่าน : pageview18
การเฝ้าระวังภัยและผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดเล็กในบรรยากาศ (PM 2.5) poll
เผยแพร่วันที่ : 10 เมษายน 2567 | โดย : งานสาธารสุข | เปิดอ่าน : pageview16
การป้องกันโรคติดต่อที่เกิดในช่วงฤดูร้อนของประเทศไทย พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 เมษายน 2567 | โดย : งานสาธารสุข | เปิดอ่าน : pageview19

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง e-GP
บุคลากรภายใน
cast ผู้บริหารองค์กร
นายนวลหงษ์ พรมดาว
รองปลัดอบต. รักษาราชการแทน
ปลัดอบต. ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหาส่วนตำบล
ดอนใหญ่
โทรศัพท์ : 089-275-8164
นายนวลหงษ์ พรมดาว
รองปลัดอบต. รักษาราชการแทน
ปลัดอบต. ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหาส่วนตำบล
ดอนใหญ่
โทรศัพท์ : 089-275-8164
นางสาวขนิษฐา ปาทอง
รองปลัดอบต. รักษาราชการแทน ปลัดอบต.ดอนใหญ่
โทรศัพท์ : 089-275-8164
นางสาวขนิษฐา ปาทอง
รองปลัดอบต. รักษาราชการแทน ปลัดอบต.ดอนใหญ่
โทรศัพท์ : 089-275-8164
ศูนย์กู้ชีพ-อบต-ดอนใหญ่

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ